Innsynsrett og taushetsplikt - konsulenttjenester

Unntak om innsynsrett og taushetsplikt er særlig aktuelt i forbindelse med drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde.

Forvaltningens dokumenter er i utgangspunktet offentlige i henhold til offentleglova, det vil si at enhver kan kreve å få innsyn i dokumentene.

Dette gjelder også dokumenter i forbindelse med en anskaffelsesprosess, som anskaffelsesprotokoll og andre leverandørers tilbud, etter at meddelelse om tildeling er sendt ut.

I henhold til offentleglova gis det imidlertid unntak for innsynsrett for tilbudsdokumenter og anskaffelsesprotokoll frem til tildeling er foretatt. I tillegg er det unntak for opplysninger underlagt taushetsplikt fastsatt i lov eller forskrift.

Ved kjøp av konsulenttjenester er dette særlig aktuelt i forbindelse med drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde.Oppdragsgiver har taushetsplikt med hensyn til disse opplysningene, og de må eventuelt sladdes før tilbud eller andre dokumenter utleveres. 

Oppdatert: 11. juni 2018

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord