Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier-konsulenttjenester

Regelverket for offentlige anskaffelser stiller mange ulike krav og kriterier til de ulike deler av anskaffelsesprosessen. For kjøp av konsulenttjenester er det en særlig utfordring knyttet til forholdet mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier.

I mange konsulenttjenestekjøp er erfaring og kompetanse til personene som skal gjennomføre tjenesten svært viktig for ditt valg av tilbud. Du må da benytte dette som tildelingskriterium og vektlegge disse i tilbudsevalueringen. Samtidig kan det også være at du ønsker å stille krav til leverandørens kompetanse for å kunne vurdere om leverandøren som selskap er kvalifisert.

Det kan være utfordrende å vurdere erfaring og kompetanse både som tildelingskriterium og kvalifikasjonskrav, men det er tillatt å gjøre det. Forutsetningen er at du er tydelig på når du vurderer kompetanse og erfaring som del av leverandørens evne til å levere (som kvalifikasjonskrav) og når du vurderer disse forholdene til å ha betydning for kvaliteten eller gjennomføringen av den konkrete leveransen (som tildelingskriterium). 

Mer innhold om Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier-konsulenttjenester

Oppdatert: 11. juni 2018

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord