Avtalar mellom DFØ og Peppol Service Providers i Noreg (Aksesspunkt og Service Metadata Providers)

DFØ er på vegne av Peppol.eu regional myndigheit for Noreg. Avtalane fortel om plikter og rettar som aksesspunktet har andsynes regional myndigheit.

Kilde: DFØ

Peppol avtaleverket omfatter 2 hovedavtalar, som begge har de samme 6 vedlegga:

Hovedavtalar:

  • Hovedavtalen for SMP
  • Hovedavtalen for aksesspunkt

Vedlegg:

  • Annex1-Kontakter
  • Annex2 - Definisjoner
  • Annex3 - SLA
  • Annex4 - Tekniske standarder
  • Annex5 - Norske tilpasninger
  • Annex6 - Endringshåndtering

Avtalane kan lastes ned fra anskaffelser.dev

Aksesspunkt sender inn signert avtale (hovudavtalen og alle vedlegga (annex'a) når de søkjer om å verte eit aksesspunkt. Avtalen skal sendast til DFØ.
Avtalen om sertifikat skal sendast inn når de er klare til test. Aksesspunktet må også ha ein avtale med OpenPeppol og betale den årlege avgifta for å vere eit aksesspunkt i infrastrukturen. Innmelding til OpenPeppol finn du her.

Aksesspunktavtalane med DFØ (regional myndigheit)

For å bli et godkjent aksesspunkt i Noreg, må man inngå Hovedavtale for aksesspunkt med DFØ. Avtalane skal sendast signert som PDF til peppolmyndighet@dfo.no - merkt "Aksesspunkt avtale" firmanamn.

I tillegg skal firmaattest frå Brønnøysundregistra leggast ved.

Dokumenta skal også sendast i posten til:

DFØ
Karl Johans gate 37 B
Postbox 7154 St. Olavs plass,
0130 Oslo, Norway

Når test er gjennomført hos OpenPeppol og funne tilfredstillande sendes kopi av OpenPeppol bevis til peppolmyndighet@dfo.no, DFØ signerer og returnerer avtalen.

Skjema for sertifikat

Aksesspunkt som er ferdig utvikla og som no skal begynne testha sertifikat. Sertifikat søker du hos OpenPeppol

Testing og godkjennig av ditt nye aksesspunktet

Test gjennomføres hos OpenPeppol. Tilfredstillande testreultat - send ein kopi av OpenPEPPOL bevis til peppolmyndighet@dfo.no

Du må henvende deg til Digitaliseringsdirektoratet for å få tilgang til ELMA (SMP) slik at du kan legge inn nye mottakarar/kunder (bruker-id og passord).

Du må også henvende deg til Digitaliseringsdirektoratet hvis det er problem:

servicedesk@digdir.no

eller servicedesk på telefonnummer 957 36 103

Oppdatert: 25. august 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord