Sjekkliste for anskaffingar over kr 100 000

Sjekklista gir deg tips om kva du bør gjere i planleggingsfasen av ei anskaffing.

Kilde: DFØ

Sjekklista er utvikla i tråd med DFØ sin anskaffingsprosess som har nærmare rettleiing om dei forskjellige arbeidstrinna i sjekklista.  Anskaffelser.no har også nærmare beskrivingar i anskaffingsprosessen. Det er også laga fleire forslag til malar, sjå mandat for anskaffing og mal for konkurransestrategi.

Siste utgåve er versjon 3, oppdatert august 2017.

Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord