Tillegg for konkurransegrunnlag ved anskaffelse av bygg og anlegg

Vi anbefaler å bruke NS3450 for bygg- og anleggsanskaffelser. Vi har laget et tillegg med bestemmelser du må sikre at er ivaretatt i konkurransegrunnlaget.

Kilde: DFØ

Dokumentet inneholder bestemmelser må ivaretas i bruk av NS3450 som mal. Ved bruk av DFØs mal burde bestemmelsene settes inn under kapittel 1 Generelle bestemmelser eller kapittel 2 Regler for gjennomføring av konkurransen og krav til tilbud, for å tilpasse konkurransegrunnlagene til bygg, anlegg og eiendomsanskaffelser.

Følgende tillegg kommer frem i dokumentet:

  • Kontraktbestemmelser
  • Krav om lærling i offentlige kontrakter
  • Begrensning av antall ledd i leverandørkjeden
  • Tilbudsbefaring / tilbudskonferanse

Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord