– StartBANK blir stadig viktigere

StartBANK er en database som betyr at leverandørene i bygg- og anleggsbransjen slipper å levere samme dokumentasjon gang på gang. – StartBANK blir stadig viktigere både for leverandører og byggherrer, sier seniorrådgiver Anne Cathrine Jacobsen i Difi.

Publisert: 07. des 2015, Sist endret: 12. jun 2019

StartBANK henter informasjon fra offentlige registre, blant annet Skatteetaten. Leverandørene kan oppgi StartBANK-ID og slippe å sende dokumentasjon i hver enkelt konkurranse. I tillegg vil også informasjonen holdes oppdatert.

– Store byggherrer som Statsbygg har brukt tjenesten i minst 10 år. Akershus Fylkeskommune, Avinor AS og Forsvarsbygg bruker StartBANK for å holde leverandørinformasjonen oppdatert. Alt i alt har StartBANK blitt et godt verktøy for å bidra til seriøsitet i byggenæringen, sier Jacobsen.

Ny og forbedret versjon

StartBANK har gjennomgått en modernisering og forbedring. Brukerne får også varsel hvis noe av informasjonen ikke er i korrekt.

Kostnaden for å bruke Startbank regnes ut etter virksomhetens størrelse. For leverandører koster tjenesten enten kr 2 500 eller 5 000 inkl. mva., og for offentlige innkjøpere koster tjenesten enten kr 12 500,- eller 25 000,- inkl. mva. Private innkjøpere betaler etter en prismatrise basert på virksomhetens omsetning.

– Med den nye utgaven blir StartBANK et enda mer nyttig register for offentlige byggherrer når de skal kvalifisere leverandører. Denne type verktøy burde flere offentlige byggherrer bruke, sier Anne Cathrine Jacobsen.

Difi anbefaler StartBANK, blant annet gjennom seriøsitetskravene som er utarbeidet sammen med KS, Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL). Det er et krav at leverandørene er medlemmer i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister.

Morna banditter!

StartBANK har et samarbeid med Skatteetaten om tilgang på skatte- og avgiftsinformasjon som oppdateres i sanntid. StartBANK gir tilgang til kvalitetssikret informasjon om blant annet leverandørenes forsikringer, standarder for samfunnsansvar (CSR), HMS- og kvalitetsstandarder, sikkerhetserklæringer og økonomiske tall.

Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter

Deldette