Nytt anskaffelsesregelverk – Difis veiledning

Difis veiledninger, maler og annet informasjonsmateriale på www.anskaffelser.no er nå oppdatert. Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trer i kraft 1. januar 2017.

Publisert: 19. des 2016, Sist endret: 29. okt 2018

Nye kunngjøringsskjema på Doffin og Ted

Nye kunngjøringsskjema og veiledningstekster vil bli gjort tilgjengelig på www.doffin.no fra og med 1. januar 2017.

Alle kunngjøringsskjema vil bli endret i tråd med nye terskelverdier, endrede prosedyrer og endringer i krav til kunngjøringer. Det vil også tilføres flere nye kunngjøringstyper. Doffin er derfor stengt for publisering og oppdatering fra 24. desember og ut året. Siste frist for å sende kunngjøringer til publisering på Doffin er 21. desember 2016.

Krav til elektronisk konkurransegjennomføring

Det nye regelverket inneholder flere nye bestemmelser om elektronisk konkurransegjennomføring.  Dette er blant annet:

 • Krav om gratis, direkte og ubegrenset elektronisk tilgang til konkurransegrunnlag i anskaffelser omfattet av del III i forskriften.
 • Krav om elektronisk kommunikasjon i tilbudsfasen i anskaffelser omfattet av både del II og III i forskriften.
 • Krav om elektronisk egenerklæringsskjema (ESPD) i anskaffelser omfattet av del III i forskriften.
 • Forenklet prosedyre for dynamiske innkjøpsordninger.
 • Bestemmelser om identifisering og elektroniske signaturer.

På anskaffelser.no vil du finne veiledning om digitaliseringsbestemmelsene både for oppdragsgivere og for leverandører.

Bruk av elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) vil for de fleste oppdragsgivere være den mest effektive måten å etterkomme kravene til elektronisk konkurransegjennomføring. Her finner du veiledningen for anskaffelser av et standard KGV.

Anskaffelsesprosedyrer og nye konkurransegrunnlagsmaler

Krav til samfunnsansvar

Ny lov om offentlige anskaffelser § 5 pålegger offentlige virksomheter å innrette sin anskaffelsespraksis slik at den ivaretar miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn. Dette innebærer at offentlige oppdragsgivere må innrette sin anskaffelsespraksis slik at den

 • bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning
 • fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter
 • ivaretar krav til lønns- og arbeidsvilkår
 • ivaretar krav til universell utforming
 • ivaretar krav til lærlinger i bransjer der det er særlig behov
 • begrenser antall ledd i leverandørkjeden i bransjer der det er særlige utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet

Her finner du Difis veiledning om kravene til samfunnsansvar i offentlige anskaffelser.

Seminarer om nytt regelverk og Difis veiledning

Først ute er seminar om nytt regelverk og Difis veiledning Tirsdag 24. januar 2017. Les mer om programmet og påmelding til kurset

Difi på turné for gode og seriøse bygg- og anleggsanskaffelser

Difi vil i løpet av våren holde flere seminarer om nytt anskaffelsesregelverk og seriøsitet i bygg, anlegg og eiendom.

Seminarene holdes i Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo og er åpne for alle som har interesse av bygg, anlegg og eiendomsanskaffelser.

Arrangementene er et samarbeid mellom Difi, KS, Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA), og norsk kommunalteknisk forening (NKF).

Mer informasjon om datoer og påmelding kommer etter nyttår. Du finner all informasjon på NKFs nettsider.

Se mer veiledning hos NFD

I tillegg til Difis veiledning, har også Nærings- og fiskeridepartementet opprettet egne gode veiledningssider om det nye regelverket.

Difis videre veiledningsarbeid

Difi vil i 2017 videreutvikle innholdet på www.anskaffelser.no med ny veiledning og praktiske råd, tips og maler til bruk i anskaffelser etter det nye regelverket.  I tillegg vil vi gjennom 2017 arrangere kurs og seminarer selv eller i samarbeid med andre.

Vi ønsker tilbakemelding på innholdet i vår veiledning og innspill til videreutvikling av Difis veiledning knyttet til nytt anskaffelsesregelverk.

Innspill sendes til Harald Sundlo

Deldette