Hvordan kjøpe varer gjennom de statlige fellesavtalene?

Arbeidet med å lage felles innkjøpsavtaler på vegne av staten er i gang. For å kunne kjøpe varer gjennom de nye avtalene trenger din virksomhet en elektronisk bestillingsløsning. Her finnes det flere alternativer.

Publisert: 22. Feb 2017, Sist endret: 29. okt 2018

Avtalen om felles innkjøp av forbruksmateriell er den første av fem innkjøpsavtaler som vil spare staten for 85-170 millioner kroner hvert år. Samtidig vil virksomhetene spare både transaksjonskostnader og tid brukt på innkjøp av standardprodukter.

Avtalene vil gjelder alle sivile, statlige virksomheter, med mindre virksomheten selv aktivt gjør fravalg på den enkelte avtale. Du kan lese mer om fordelene ved de nye avtalene her.

Hva slags bestillingsløsning som er aktuell for din virksomhet avhenger blant annet av om dere har en elektronisk innkjøpsløsning fra før.

Les mer om de alternative løsningene på statens innkjøpssenters nettsider

Deldette