Digital konkurransegjennomføring er lønnsomt

Digital konkurransegjennomføring gir gevinster for samfunnet i form av mer effektive og bedre kjøp som også er mer i samsvar med loven. Dette er konklusjonen i en ny samfunnsøkonomisk utredning som Oslo Economics har laget på oppdrag fra Difi.

Publisert: 19. Apr 2017, Sist endret: 29. okt 2018

– Å utvikle og ta i bruk gode digitale løsninger for å støtte opp under offentlige anskaffelsesprosesser er en felles utfordring for programvarefirma, oppdragsgivere, leverandører og myndigheter. Difi bidrar blant annet med verktøykasse for de som skal utvikle løsninger og veiledning til de som skal kjøpe løsninger, sier seksjonssjef André Hoddevik i Difi.

Digitalisering av konkurranser innebærer i praksis at oppdragsgiver kjøper og tar i bruk et digitalt konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). 

Mer effektive kjøp for oppdragsgiver

Effektiviseringsgevinsten i undersøkelsen er beregnet til netto 1 000 - 5 000 kroner per mindre anskaffelse og rundt 30 000 kroner for en større anskaffelse for oppdragsgiverne.

Analysen viser en betydelig variasjon i hvordan og i hvilket omfang oppdragsgivere oppnår effektivitetsgevinster som en følge av KGV. Variasjonen i effektivitetsgevinster gjenspeiler både at anskaffelsene varierer i omfang og at oppdragsgiverne, av forskjellig årsaker, bruker KGV på ulik måte.

Felles for alle oppdragsgiverne i undersøkelsen er at deres reduksjon i transaksjonskostnader er tilstrekkelig til å betale for investeringen og driftskostnadene forbundet med KGV.

Mer effektive kjøp for leverandører

Leverandører sparer materialer og tid på å slippe å trykke, pakke, kontrollere og levere flere utgaver av fysiske tilbudsdokumenter.

– Dette gir gevinster hos leverandørene som i sum er betydelig større enn gevinstene oppdragsgiverne oppnår, sier André Hoddevik.

Med i gjennomsnitt 3,4 tilbydere per konkurranse, kan KGV bidra til å redusere leverandørenes samlede transaksjonskostnader med 4 000 – 18 000 kroner ved en mindre anskaffelse og 40 000 – 90 000 kroner ved en større anskaffelse.

Bedre og mer lovmessige kjøp

Digital konkurransegjennomføring kan også bidra til bedre kjøp, det vil si at rett vare kjøpes med rett kvalitet til rette betingelser. KGV bidrar til dette først og fremst ved å redusere risikoen for unødvendig avvisning.

Bruk av KGV vil også gi vesentlige bidrag til likebehandling, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og dermed mer lovmessige kjøp. Dette reduserer faren for korrupsjon, bidrar til økt tillit til offentlig sektor og kan gi økt konkurranse om offentlige oppdrag.

Hør mer om rapporten Effekter av digital konkurransegjennomføring på Difis EHF-konferanse 27. april.

Deldette