Difi ønsker innspill til miljøkriterier for transport og bygg

Nå kan eksperter og brukere komme med innspill til nye miljøkriterier for bygg- og transportanskaffelser. – Dette er et viktig arbeid for miljøsatsingen, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi.

Publisert: 25. aug 2017, Sist endret: 29. okt 2018

Torsdag 31. august var det et første interessentmøte om byggkriteriene, for å sikre en god retning på arbeidet.

Difi inviterte bredt og ser at det er mange som ønsker å bidra. Har du ikke hørt fra oss, og vil være med, ta kontakt med Hans Olaf Delviken i Difi.

Tirsdag 29. august er det første interessentmøte om transportkriterier for lette kjøretøy, ønsker du å bidra i prosessen, kontakt Odd - Olaf Schei.

Brukerne trenger konkret veiledning

Etter at det ble klart at regjeringen og Stortinget bevilget midler til en miljøsatsing i Difi, har vi hentet inn erfaringer fra brukere og andre interessenter.

– Tilbakemeldingene fra brukerne er klar, de trenger konkret veiledning. Å vite hva som er miljøutfordringene i alle typer anskaffelser er veldig utfordrende, sier Dag Strømsnes.

Arbeidet er en oppfølging av ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, som løftet fram offentlige anskaffelser som en av de viktigste virkemidlene for å få til en rask omstilling for å øke den norske konkurransekraften med grønne løsninger.

Dyktige medhjelpere

For å øke miljøkompetansen i arbeidet, har vi leid inn dyktig bistand. Vi er stolte av å ha Asplan Viak, med kompetansen til Sigrid Strand-Hanssen og Oddbjørn Dahlstrøm med flere, sier Strømsnes. På transport har vi bistand fra WSP med Julia Obrovac med flere.

Deldette