Nytt nettverk for innkjøpsledere

Difi vil nå samle dyktige og erfarne offentlige innkjøpsledere fra både kommunal og statlig sektor i et nytt nasjonalt nettverk.

Publisert: 24. aug 2017, Sist endret: 29. okt 2018

Første samling finner sted 20. september kl. 8.30 – 11.00 i Difis lokaler i Oslo. Frist for påmelding er 15. september.

– Vi har allerede hatt stor pågang med ledere som ønsker å være med i nettverket og tror dette kommer til å bli en nyttig læringsarena, sier Dag Strømsnes, avdelingsdirektør i Difi.

En slik felles arena vil gi innkjøpsledere en nyttig verktøykasse og nødvendig kunnskap til å skape omstilling og nødvendig endring på innkjøpsområdet.

– Ved å være med i dette nettverket kan du både tilegne deg ny kunnskap og bidra til at offentlige ledere skaper bedre resultater og tar ut større gevinster, sier Dag Strømsnes.

Påmelding og mer utfyllende omtale av nettverket finner du her

Kontaktpersoner, Difis innkjøpsledernettverk:
Tanja Huse-Fagerlie og Mona Stormo Andersen
e-post: thf@difi.no og man@difi.no

Deldette