Virtuelt informasjonsmøte om tilskuddsordning for ESPD, eCertis og PEPPOL nettverk

Nå kan systemleverandører og virksomheter som vil tilpasse systemløsningene sine til nye elektroniske krav til kommunikasjon i anskaffelsesregelverket søke midler fra CEF Digital.

Publisert: 24. aug 2017, Sist endret: 29. okt 2018

Dette er aktuelt for de som vil tilpasse seg ESPD, eCertis og knytte løsningen til PEPPOL-nettverket.

Difi holder et virtuelt informasjonsmøte 30. august kl. 10:00 - 11:00 (Chrome anbefales som nettleser) – ingen påmelding er nødvendig. Klikk på «Enter as a Guest» og skriv inn firmanavn og navn.

Hva du kan søke om

Du kan søke midler fra EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF) Digital for å integrere ESPD (elektronisk egenerklæringsskjema) og eCertis (database med informasjon om dokumentasjonsbevis) i ditt system.

Du kan også søke om midler til å knytte deg til PEPPOL-nettverket for forsendelse av konkurransedokumenter.

De som så ønsker å delta videre må melde sin interesse til Jens.Aabol@Difi.no (merk e-posten «CEF søknad 21. september») innen 4. september for å få nødvendig informasjon. Du må da sende inn søknaden med tilhørende papirer til Difi innen 12. september.

Søknadsfristen er 21. september. Prosjektet du da vil være med i vil foregå i 12 måneder fra januar 2018. Midler vil bli utbetalt i 2019.

Difi hjelper til med søknaden

–  Difi vil veilede og hjelpe dem som ønsker å søke penger, sier seniorrådgiver Jens Aabol i Difi.

Difi ønsker å lage en felles forespørsel med flere aktører som er interesserte i å utvikle og oppgradere sine ESPD- og eCertis-løsninger, samt knytte seg til PEPPOL-nettverket gjennom ny meldingsutvekslingsprotokoll.

Difi vil også følge opp leveransene, rapportere på fremdrift og holde i økonomien på de tildelte pengene fra CEF Digital.

Selve arbeidet med å tilpasse seg ESPD, eCertis og/eller ny meldingsutvekslingsprotokoll i PEPPOL-nettverket vil påbegynnes etter nærmere avtale mellom Difi og deltakerne.

Det er mulig å få dekket kostnader fra søknaden er sendt 21. september, men slike kostnader tas på egen risiko. Hverken Difi eller CEF Digital dekker påløpte kostnader dersom søknaden ikke innvilges.

Alt arbeidet skal være gjennomført innen ett år etter signering, som forventes i januar 2018. Alle kostnader må dokumenteres, og maksimalt 75 prosent av utgiftene kan bli dekket.

Om tilskuddsordningen i EU

Utlysningen EU om midler fra CEF Digital er i denne omgang knyttet til elektronisk konkurransegjennomføring med utgangspunkt i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det gis støtte til private og offentlige virksomheter som ønsker å benytte ESPD, eCertis og PEPPOL-nettverket.

  • ESPD er det elektroniske egenerklæringsskjemaet som benyttes i konkurransefasen i en offentlig anskaffelse. Alle offentlige myndigheter er pålagt å benytte elektronisk ESPD i sine konkurranser, og leverandørene må levere sin egenerklæring (ESPD) til oppdragsgiver på det standardiserte skjemaet.
  • eCertis er den europeiske databasen som gir deg informasjon om hva andre land kaller sine dokumenter som skatteattest, firmaattest og sertifikater av ulike slag. I en konkurranse kan det komme spørsmål om dokumenter som er annerledes enn du er vant til. Da kan du koble deg opp mot eCertis databasen og finne ut hvilke dokument som menes.
  • PEPPOL-nettverket brukes i dag blant annet til å utveksle faktura, kataloger og ordre i EHF og PEPPOL BIS format. Dette gjøres med utgangspunkt et felles avtaleverk i et standard oppsett mellom aktørene i nettverket. PEPPOL-nettverket kan settes opp med forskjellige sikkerhetsløsninger og meldingsutvekslingsprotokoller avhengig av behov. I dette prosjektet gis det støtte til å knytte seg til PEPPOL-nettverket gjennom meldingsutvekslingsprotokollen AS4.

Mer om CEF søknaden og søknadsteksten.
Spørsmål - kontakt Jens.Aabol@Difi.no som merkes «CEF spørsmål»

Deldette