Nytt verktøy for å beregne livssykluskostnader

Du kan planlegge, evaluere og følge opp totalkostnadene for en anskaffelse med Difis nye verktøy for livssykluskostnader. I tillegg til verktøyet har Difi utarbeidet en veiledning om livssykluskostnader og gode råd for hvordan du bør gå frem.

Publisert: 14. des 2017, Sist endret: 31. okt 2018

Anskaffelser genererer ofte kostnader i årene etter at anskaffelsen er gjennomført. For eksempel forvaltning-, drifts- og vedlikeholdsutgifter.

–Innkjøpsprisen er ofte bare toppen av isfjellet. En anskaffelse vil ofte binde fremtidige budsjetter. Det er derfor effektiv ressursbruk å anskaffe det som totalt sett er billigst over tid, sier seniorrådgiver Ingrid Bjerke Kolderup i Difi.

Isfjell som viser livssykluskostnader

Innkjøpsprisen er bare toppen av isfjellet

Verktøyet hjelper deg med å simulere kostnader

Både oppdragsgiver og leverandører kan bruke det nye verktøyet under forberedelsen av anskaffelsen:

  • Oppdragsgiver kan bruke verktøyet for å simulere totalkostnader ved ulike alternative løsninger.
  • Leverandøren kan bruke verktøyet for å beregne totalkostnaden ved sine forslag til løsninger.
  • Oppdragsgiver kan raskt evaluere tilbudene på «kostnad» som tildelingskriterium.

Kostnadsbesparelser er bra for miljøet

Anskaffelsesregelverket legger vekt på at livssykluskostnader er viktig i et miljøperspektiv og det er både ønskelig og lovlig å legge vekt på totalkostnadene ved en anskaffelse.

Mindre bruk av energi, lavere forbruk av drivstoff, mer vedlikeholdsfrie materialer og lignende, vil både gi lavere totalkostnader i anskaffelsen (livssykluskostnader) og mindre belastning av miljøet.

Tilbakemeldinger

 Vi ønsker å komme i kontakt med offentlige virksomheter som vil bruke verktøyet, slik at vi kan vise til praktiske eksempler. Dersom du har kommentarer til veiledningen og verktøyet, ta gjerne kontakt, sier Bjerke Kolderup.

Se Livssykluskostnader (LCC) og verktøy for å beregne livssykluskostnader.

Kontaktperson: Ingrid Bjerke Kolderup
e-post: ibk@difi.no

Deldette