Sjekk om du kan gjøre anskaffelsen innovativ

Ny digital veileder hjelper deg med å finne ut om innovativ anskaffelsesmetode passer for din anskaffelse.

Publisert: 11. Jan 2018, Sist endret: 29. okt 2018

En innovativ anskaffelse er en innkjøpsmetode der du i stedet for å definere akkurat hva du vil ha, beskriver behovet og overlater løsningen til leverandørene. Som innkjøper går du i dialog med leverandørene før konkurransen kunngjøres for å finne ut hva som er mulig.

– Ikke alle anskaffelser er like godt egnet for en slik tilnærming. Det handler blant annet om tid, kompetanse og ikke minst om at du som oppdragsgiver har vilje til å prøve nye løsninger, sier seniorrådgiver Kjersti Berg i Difi.

Nasjonalt program for leverandørutvikling har utviklet den digitale veilederen som du finner på innovativeanskaffelser.no/starthjelp

Veilederen hjelper deg gjennom de samme spørsmålene som stilles i et oppstartsmøte før en innovativ anskaffelse. Du finner også eksempler på innovative anskaffelser på ulike områder.

Mer om innovative anskaffelser som metode finner du på anskaffelser.no

Deldette