Enklere for offentlige innkjøpere å stille krav til miljø og samfunnsansvar

Difi har laget en nettbasert veiviser for valg av miljø- og samfunnskriterier i anskaffelsesprosessen. I første omgang finner du kriterier i veiviseren for anskaffelser innen bygg og anlegg, og transport.

Publisert: 13. Mar 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Den nye Kriterieveiviseren skal gjøre det lettere for innkjøpere å stille krav til miljø og samfunnsansvar i anskaffelser. Hvis en kommune for eksempel skal kjøpe inn nye biler til bruk i hjemmetjenesten, kan de nå bruke kriterieveiviseren til å stille miljøriktige krav til leverandørene.

Innkjøperne trenger mer støtte

– Erfaringen er at oppdragsgivere og innkjøpere i stat og kommuner trenger mer støtte og hjelp på såkalte grønne anskaffelser. De etterspør blant annet tilgang på verktøy, veiledning og støtte som forenkler innkjøpernes prosesser og fremmer hensyn til miljø og samfunnsansvar i anskaffelser. Vi tror den nye veiviseren vil bidra til dette, sier seksjonssjef Marit Holter-Sørensen i Difi.

Kriteriesett

Kriterieveiviseren inneholder forslag til krav og kriterier som innkjøperen kan stille i anskaffelsesprosessen. Slike krav kan også omfatte dokumentasjonskrav. Innkjøperen får både veiledning til bruk og ferdige tekster som kan brukes i kravspesifikasjonen, kvalifikasjonskravene, tildelingskriteriene eller i særskilte kontraktkrav.

Kriterier for flere innkjøpskategorier kommer

Første versjon av kriterieveiviseren inneholder utvalgte kriteriesett for bygg- og transportområdene. Kriteriesett på flere områder som IKT, mat og drikke og transport i avfallshåndtering kommer i løpet av 2018.

Bakgrunnen for kriterieveiviseren er Regjeringens satsning på grønne anskaffelser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt Difi oppdraget med å gjøre det enklere for innkjøpere å stille krav i anskaffelsene som tar hensyn til miljø og samfunnsansvar.

Det offentlige handler for mer enn 500 milliarder kroner hvert år. Ved å stille krav til miljø, utslippsreduksjon og samfunnsansvar i alle innkjøp der det er relevant har offentlige oppdragsgivere et godt virkemiddel for å påvirke en bærekraftig verdiskapning i samfunnet.

I tillegg til kriterieveiviseren utvikler Difi nye verktøy, maler og veiledning som skal gjøre det mulig for innkjøpere å redusere miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger i sine anskaffelser.

Deldette