Kamp mot arbeidslivskriminalitet i Drammen

Drammen kommune har inngått samarbeid med kemneren og politiet for å sikre at leverandører på kommunens avtaler er seriøse. – Difi er veldig positive til slikt konkret samarbeid mellom offentlige oppdragsgivere og kontrolletatene, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi.

Publisert: 05. Mar 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Samarbeidsavtalen innebærer at kemneren gir opplysninger til kommunen om ubetalte skatter og avgifter og manglende innrapportering av lønnsforhold. Informasjonsdelingen er basert på fullmakt. Så langt har samarbeidet bidratt til at avvik er avdekket i flere kontrakter.

– Kontrollplikten er et veldig viktig virkemiddel i kampen mot arbeidslivskriminalitet, men kontroll krever både ressurser og kompetanse hos oppdragsgiver. Oppdragsgiver skal også sørge for effektive anskaffelser samtidig som kontrollplikten overholdes. Kemneren har en kontrollfaglig kompetanse som offentlige oppdragsgivere ikke har, og det er derfor positivt med slike konkrete samarbeid, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi. 

Arbeidslivskriminalitet er et alvorlig samfunnsproblem, og offentlige anskaffelser er et strategisk virkemiddel i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Offentlige oppdragsgivere skal følge opp og kontrollere at arbeidstakere som arbeider på deres kontrakter har lønns- og arbeidsvilkår i tråd med regelverkets krav.  Dette gjelder både hos leverandører og underleverandører som utfører arbeid på kommunens kontrakter.

– Det er viktig at offentlige oppdragsgivere etterlever regelverket om lønns- og arbeidsvilkår i sine kontrakter samtidig som oppdragsgiverne kobler på kontrolletatene som Arbeidstilsynet, kemneren og politiet når dette er nødvendig. Drammen kommunes samarbeidsavtale tilrettelegger for dette på en god måte, sier Dag Strømsnes.

Les mer på Drammen kommunes nettsider

Deldette