Årets første møte i Anskaffelsesrådet

4. april holdt Anskaffelsesrådet sitt første møte. På dagsorden var blant annet grønne anskaffelser og stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser

Publisert: 12. Apr 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Medlemmene i Anskaffelsesrådet kom med innspill om hva som hindrer lederforankring av anskaffelser og hva som skal til for at lederne bruker anskaffelser strategisk. Rådet har deltakere fra både kommunale og statlige virksomheter.

Anskaffelsesrådet møtes 2-4 ganger i året og skal blant annet identifisere og belyse behov for utviklingsområder innen offentlige anskaffelser. Rådet ledes av avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi.

Se referat og presentasjoner fra Anskaffelsesrådet her

Kontaktperson:

  • Seniorrådgiver Mona Stormo Andersen, man@difi.no, m 94873960

Deldette