Kommuner gjør bedre anskaffelser gjennom dialog

Statlige og kommunale byggherrer har dialog med leverandørene på læringsarenaen balanserte anskaffelser gjennom dialog (BAD) hos Difi.

Publisert: 27. Apr 2018, Sist endret: 26. aug 2020

Små- og store kommuner fra Bardu i nord til Karmøy i sør og statlige foretak og etater som Statens vegvesen og Kystverket, møter leverandører som Hent, Marti og Norconsult for å få til bedre anskaffelser ved bruk av dialog.

– Deltagerne er tøffe, det krever mot å diskutere utfordringer i bygge- og anleggsprosjekter direkte med leverandørene – spesielt hvis det er knyttet til en konkret anskaffelse. Byggherrene bruker kurset som læringsarena for konkrete prosjekter og mange av disse er pågående eller planlagte anskaffelser. Ved å gjøre det relevant, praktisk og konkret får kurset størst mulig merverdi for deltagerne, sier seniorrådgiver i Difi Magne Hareide i Difi.

Kurset foregår i Oslo over tre samlinger fordelt på temaene forberedelse, konkurranse og etter konkurranse. Første samling ble avholdt 20. mars og 4.-5. april. Samlingen startet med å la deltagerne bli kjent med hverandre gjennom faglig påfyll og gruppearbeid, men på samling to skal de gå i dybden. Siste dag på samlingen 6.-7. juni er satt av til 1-til-1 samtaler mellom byggherre og leverandør.

Difi rekrutterer også piloter til de nye miljøkriteriene for bygg. I dialog med markedet gir leverandørene nyttige innspill til hvordan krav, kriterier, kontrakter og tilbudsevaluering kan behandles bedre i planleggingen av prosjektet.  Spesielt sentralt er nye krav og kriterier til miljø i dialog med markedet og flere deltagere på kurset er med på å pilotere Difis nye miljøkriterieveiviser tilgjengelig på nett.

Det er kontinuerlig utvikling i markedet, spesielt innen teknologi.  Leverandørene kan gi råd om hvordan deltakerne bør tilrettelegge konkurransen for å utnytte markedets kompetanse.  Leverandørene får i tillegg kunnskap om deltakernes behov og hva som er viktig, slik at de kan forberede seg bedre på fremtidige konkurranser. Leverandørene kan tilpasse sine tilbud til disse behovene og de resultatene som er viktig for byggherrene.

– Samling to blir spennende, spesielt for deltagerne som gjør dette som ledd i pågående anskaffelser. Dette blir både praktiske øvelser og innspill til konkurransegrunnlaget i ett. Samtidig har vi fokus på at byggherrene skal sørge for å behandle leverandører som ikke deltar på kurset likt, ved å oppfordre til leverandørdialog, tilstrekkelige tidsfrister og høringsrunder. Å få tilbakemeldinger fra leverandørene er utrolig verdifullt, sier en av deltagerne, mens en annen sier at de har diskutert utfordringer – ikke problemer, sier kursansvarlig i Difi Tanja Huse-Fagerlie.

Deldette