Ny kravspesifikasjon kan gi store besparelser ved kjøp av kommunale boliger

Den nye kravspesifikasjonen er resultat av et bredt samarbeid og gir effekt både for byggherrer og leverandører.

Publisert: 12. Apr 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) har sammen med Husbanken, Difi, Boligprodusentene, Nelfo, Fredrikstad, Flesberg og Øyer kommuner laget en ny kravspesifikasjon for anskaffelse av kommunale boliger.

Reduserte transaksjonskostnader

Seksjonsleder Bente Hagelien i Difi sier at felles kravspesifikasjoner kan bidra til reduserte kostnader for både leverandører og byggherrer.

– Bruk av kravspesifikasjonen vil bidra til rimeligere boliger. Tidligere har mange kommuner brukt en gammel kravspesifikasjon de flikker på. Vi håper nå at flest mulig bruker felles kravspesifikasjon, og kommer med tilbakemeldinger som gjør den nye kravspesifikasjonen enda bedre, sier seksjonsleder Bente Hagelien i Difi.

Kommunene bruker store ressurser på å lage egne kravspesifikasjoner når de for eksempel skal anskaffe omsorgsboliger eller boliger til flyktninger. En felles spesifikasjon betyr løsninger som er godt tilpasset brukerne, til lavere kostnad. Antatt besparelse er 10-20 prosent eller 0,7-1,4 milliarder i året. Det innebærer en besparelse på 0,4 til 0,8 millioner kroner for hver boenhet, ifølge Norsk kommunalteknisk forening.

Leverandørene har deltatt

Leverandørene har deltatt i arbeidet med kravspesifikasjonen, representert ved Boligprodusentene og NELFO. Sistnevnte er en bransjeorganisasjon og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene.

– Det er viktig at også leverandørene er med på å forme innholdet i utviklingen av felles kravspesifikasjoner. Målet er at kravene er så gode at leverandørene kan svare med innovative og kostnadsreduserende løsninger basert på kravspesifikasjonen, sier Hagelien.

Difis mål er at offentlige anskaffelser skal organiseres og gjennomføres på en effektiv måte som gir gevinster både for offentlig sektor og for leverandørmarkedet.

– Felles kravspesifikasjoner er et eksempel på dette, sier Bente Hagelien i Difi. 

Deldette