Ny veileder om miljøkrav og miljødokumentasjon

Den nye veilederen viser hvordan miljømerker, EPDer, miljøsertifiseringer og attester kan brukes for å oppfylle miljøkrav og -kriterier samtidig som behovet ditt dekkes.

Publisert: 26. Apr 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Anskaffelsesregelverket åpner nå opp for at du kan kreve tredjeparts sertifiserte miljømerkede produkter og tjenester. I tillegg kan du kreve at leverandøren har et tredjeparts sertifisert miljøledelsessystem.

Konkrete eksempler

Veilederen i miljøkrav og miljødokumentasjon har konkrete eksempler på kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjoner, tildelingskriterier og kontraktskrav. Den inkluderer også sjekklister med gode råd for å vurdere om og hvordan miljømerker og miljøsertifiseringer kan brukes.

Veilederen er et supplement til Kriterieveiviseren for bærekraftige offentlige anskaffelser som ble lansert 13. mars.

Løpende utvikling

Difi vil løpende utvikle veilederen og vil gjerne ha tilbakemeldinger og eksempler som kan belyse ulike utfordringer og muligheter.

Ta kontakt med Ingrid Bjerke Kolderup ibk@difi.no (prosjektleder for veilederen), eller Tonje Nerby Tonje.Nerby@difi.no.

Deldette