SSA-L i ny 2018 versjon

Statens standardavtale for løpende tjenestekjøp, SSA-L, "skyavtalen" er oppdatert etter innspill fra høringsrunde og referansegruppebehandling. Avtalen tar høyde for ny personvernforordning (GDPR).

Publisert: 10. Apr 2018, Sist endret: 29. okt 2018

– Skytjenester er en klar trend i markedet, og skytjenester skal vurderes på lik linje med andre løsninger. Avtalen gjør det enklere for offentlige aktører å kjøpe skytjenester, sier seniorrådgiver Mari Benkow i Difi.

Avtalen er oppdatert i henhold til ny personvernforordning. Veiledningsteksten (i bilagene) er også oppdatert slik at veiledningen hjelper kunden med å vurdere i hvilke situasjoner det kan være aktuelt å stille nærmere krav enn det den generelle avtaleteksten legger opp til. Teksten gir også veiledning til hvilke krav som kan stilles.

Anvendelsesområder for avtalen er standardiserte skytjenester (as-a-service-tjenester):

  • Software as-a-service (levering av programvareapplikasjoner)
  • Platform as-a-service (levering av plattform/driftsmiljø hvor kunden kan innføre eller utvikle applikasjoner)
  • Infrastructure as-a-service (levering av datainfrastruktur)

SSA-L 2018 versjon (foreløpig kun i bokmålsversjon)

Deldette