Difi med ny læringsarena om avfallsinnhenting

Høsten 2018 arrangerer Difi for første gang en læringsarena for innkjøpere og leverandører av tjenester og kjøretøy for innsamling av avfall. Kurset legger spesiell vekt på håndtering av husholdningsavfall.

Publisert: 08. Mai 2018, Sist endret: 29. okt 2018

– Bakteppet for den nye læringsarenaen er ambisiøse krav til sirkulær økonomi i avfallsbransjen og en sektor med høye krav til bestillerkompetanse, hvor materialer skal gjenvinnes, ruter skal optimaliseres og avfall skal hentes på riktig tid hos innbyggere landet rundt. Kurset blir en nøytral arena der partene kan teste ut mulighetene for dialog i anskaffelser og diskutere innovative muligheter for innsamling og kjøretøy, sier seksjonsleder Marit Holter-Sørensen i Difi. 

Målet med læringsarenaen er at partene skal bli trygge på hvordan de kan samhandle før, under og etter en anskaffelse. Innkjøpere oppfordres til å ta med seg utkast til konkurransegrunnlag og andre spørsmål de vil diskutere med leverandører, og vice versa. Difis nye bærekraftskriterier for avfallsinnsamling lanseres samtidig med kurset. 

– Gjennom å ha dialoger og teste kontraktsoppfølgingsrutiner skal innkjøpere og leverandører få praktiske tips til hvordan de kan oppnå mer kvalitet og grønnere anskaffelser, sier Holter-Sørensen.

I følge avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for en sirkulær økonomi har bransjen vokst markant de siste årene. I 2014 sysselsatte den i underkant av 9 000 personer og omsatte for omlag 25 milliarder kroner. Bransjen møter store forventninger fra samfunnet og myndigheter som en offensiv pådriver for den sirkulære økonomien, der ressurser skal gjenbrukes mer effektivt.

I utarbeidelsen av kurset deltar Avfall Norge, KS Bedrift, Maskinentreprenørenes forbund og Norsk industri. 

Deldette