Difi søker piloter for bygg- og transportanskaffelser

Vi trenger deg til å hjelpe oss å teste miljøkriterier i Difis nye kriterieveiviser. Veiviseren skal gi mer bærekraftige anskaffelser av bygg og lette kjøretøy.

Publisert: 12. jun 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Difi har nylig laget kriteriesett for miljø og sosialt ansvar for lette kjøretøy og for bygg og anlegg. Målet med kriteriesettene er å gjøre det enkelt for innkjøpere å stille krav til miljø og sosialt ansvar, og på den måten oppnå reduksjon av klima- og miljøbelastning fra anskaffelsene.

Nå trenger vi hjelp av dere innkjøpere til å teste kriteriesettene. Vi ønsker tilbakemelding på hvor brukervennlig veiveiseren er. Samtidig ønsker vi å måle den reduserte klima- og miljøbelastning fra anskaffelsene.

Difi kan hjelpe til med:

  • Beregning av klima- og miljøeffekter
  • Oppfølging og veiledning underveis i anskaffelsen fram til kunngjøring
  • Bruk av kriteriesettet

Kriterieveiviseren for bærekratige anskaffelser

Kontaktperson for bygg:

Førstekonsulent Ellen Ramsnes, mobil 45253926,

Kontaktperson for transport:

Seniorrådgiver Odd Olaf Schei, mobil 91122747 

Generelle henvendelser sendes til Gronne.Anskaffelser@difi.no

Deldette