Nå er det mulig å registrere svenske mottakere i ELMA

Svenske mottakere kan nå legge seg inn i ELMA med sitt svenske organisasjonsnummer.

Publisert: 26. jun 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Det betyr at svenske virksomheter i offentlig og privat sektor kan benytte ELMA for å vise at de kan motta elektroniske handelsdokumenter som faktura, ordre og kataloger fra norske avsendere.  

Innleggingen i ELMA gjøres av aksesspunktleverandøren på samme måte som for norske mottakere. Ved innlegging av svenske organisasjonsnummer gjøres det en sjekk mot Bolagsverket i Sverige for å validere at det svenske organisasjonsnummeret er gyldig. De svenske virksomhetene kan registrere seg som mottakerne av PEPPOL BIS dokumenttyper.

Har du spørsmål eller problemer så kontakt ELMA@Difi.no

Deldette