Si din mening om kriteriesett for bærekraftig innsamling av avfall

Innspill gjelder utkast til krav og kriterier for bærekraftig innsamling av avfall fra husholdninger og tjenesteytende næringer, med mest fokus på husholdningsavfall.

Publisert: 06. jun 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Målet med kriteriesettet er å hjelpe offentlige innkjøpere med å redusere klimagassutslipp og luftforurensing fra transportdelen av anskaffelsene.

Samtidig skal kriteriesettet være enkelt å bruke for innkjøpere og det skal være relativt sett enkelt for leverandørene å dokumentere kravene og kriteriene.

Frist for å gi innspill er mandag 25. juni kl. 13:00.

Kriteriesettet gjelder transporten fra hentepunkt (husstand / kontorbygg og lignende) til sortering / omlasting av avfallet. Kravene og kriteriene skal kunne settes rett inn i innkjøperens anskaffelsesdokumenter.

Kriteriesettet vil inngå i Difis kriterieveiviser, der det allerede ligger krav og kriterier for anskaffelse av bygg og anlegg og lette kjøretøy.

Vi ønsker innspill på hvorvidt noe bør endres eller legges til, for å oppfylle målet om å redusere klima- og miljøbelastningen fra avfallsinnsamling, samtidig som kriteriene skal være enkle å bruke. Vi ønsker spesielt innspill på krav- og kriterieformulering og innhold i dokumentasjon av kravene/kriteriene (merket i gult i dokumentene).

Lag gjerne kommentarer direkte i dokumentet, med endringsforslag, og send dokumentet til Sarah Fossen Sinnathamby, e-post: Sarah.FossenSinnathamby@difi.no  innen fristen 25. juni.

Last ned kriteriesettene her

 

Deldette