Dialog gir bedre anskaffelser av rutebusstjenester

Fra oktober 2017 til april 2018 arrangerte Difi arena for balanserte anskaffelser av rutebusstjenester. Det har gitt gode resultater.

Publisert: 16. aug 2018, Sist endret: 26. aug 2020

Innkjøpere, bussoperatører og bussleverandører har gått på kurs i å bruke dialog som verktøy for en balansert anskaffelse. Resultatene viser at vi kan forvente økt bruk av dialog i fremtidige anskaffelser av kollektivtjenester.

  • Et flertall av innkjøpere vil invitere leverandører til å diskutere neste års innkjøpsplaner. Før kurset oppga samtlige at de vanligvis ikke holdt slike møter.
  • 4/5 av innkjøpere kommer til å kontakte leverandører for informasjon om markedssituasjonen. Nesten like stor andel oppga før kurset at de ikke diskuterte markedssituasjonen med leverandører.
  • Et flertall av leverandørene forventer å bli spurt om konkurransens innhold og utforming før kunngjøring.
  • Leverandørene ønsker å høre oppdragsgivers erfaringer fra eksisterende avtale før utlysning av ny konkurranse.

Samtlige kursdeltakere har fått et bredere perspektiv på dialog som verktøy til bedre anskaffelser. Vi kan derfor vente mer dialog i fremtidige anskaffelser av kollektivtjenester.

Fornøyde deltakere

Dialogmøter oppleves ofte som monologmøter.  – Kurset er en god mulighet til å ha dialog på nøytral grunn, sier en av bussoperatørene som deltok.

Ola Viken Stalund, rådgiver i Kollektivtrafikkforeningen, synes fokuset på dialog var nyttig. – Vi ønsker å jobbe videre i denne ånden, sier han.

Næringspolitisk sjef, Jofri Lunde, i NHO Transport uttalte seg om balanserte anskaffelser i en artikkel på Anbud365 i etterkant av arenaen.

Ny veiledning

Presentasjoner og erfaringer fra arenaen finner du på Difis temasider for anskaffelse av rutebuss. I tillegg har Difi laget to nye eksempler på incentivordninger i kontrakter fra Ruter og AtB, samt et eksempel på anskaffelse av renovasjonsbiler i Sarpsborg kommune.

Deldette