Nettmøte om CEF Digital støtte for å ta i bruk ny europeisk standard for faktura

Difi holder et virtuelt informasjonsmøte 24. august kl. 12:00 - 13:00 om hvordan offentlige og private virksomheter kan søke om midler fra CEF Digital. Leverandører av økonomisystem som vil tilpasse systemløsningene sine til den nye europeisk standarden (EN) for faktura og kreditnota og aksesspunktleverandører som vil etablere støtte for bruk av ny meldingsutvekslingsprotokoll for tilknytning til PEPPOL-nettverket bør delta.

Publisert: 16. aug 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Informasjonsmøtet er for virksomheter som vil tilpasse sine systemløsninger til å ta i bruk EHF 3.0 og PEPPOL BIS 3.0 for fakturering, og aksesspunktleverandører som legger til støtte for bruk av AS4 meldingsutvekslingsprotokoll for tilknytning til PEPPOL-nettverket.

Hvordan delta

Ingen påmelding er nødvendig. Logg deg bare på det virtuelle informasjonsmøtet 24. august mellom kl. 12:00 – 13:00. (Chrome anbefales som nettleser) Klikk på «Enter as a Guest» og skriv inn firmanavn og navn.

Om tilskuddsordningen i EU

Utlysningen i EU av midler fra CEF Digital er i denne omgang knyttet til elektronisk fakturering og implementering av ny europeisk standard for faktura med utgangspunkt i direktiv 2014/55/EU om elektronisk fakturering i offentlige anskaffelser.

Dette direktivet forventes implementert i norsk rett gjennom ny forskrift gitt med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser i løpet av 2018. Mer om CEF søknaden og søknadsteksten.

Hva du kan søke om

Du kan søke midler fra EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF) Digital for å støtte den nye europeiske standarden (EN 16931) for faktura og kreditnota med EHF 3.0 og PEPPOL BIS 3.0. i ditt system.

Du kan også søke om midler til å sette opp og drifte et aksesspunkt med bruk av AS4 meldingsutvekslingsprotokoll for tilknytning til PEPPOL-nettverket for forsendelse av EHF og PEPPOL BIS fakturadokumenter.

Søknadsfrister og vilkår

  • 24. august: Nettmøte
  • 30. august: Frist for å melde interesse. Send e-post til Jens.Aabol@Difi.no (merk e-posten «CEF søknad 18. september»)
  • 6. september: Ferdig søknad med tilhørende papirer må sendes Difi
  • 18. september: Endelig søknadsfrist for felles søknad fra Difi

Tidsperioden fra 1. september til 18. september vil brukes til å sammenstille, koordinere og kvalitetssikre innholdet i søknaden i samarbeid mellom søkerne og Difi.

Det legges opp til prosjektoppstart i første kvartal 2019, og prosjektet vil ha en varighet på 18 mnd.

Det gis støtte med inntil 75 prosent av påløpte kostnader, og midlene vil bli utbetalt ved godkjent leveranse og etter prosjektavslutning i 2019.

Difi hjelper til med søknaden

Seniorrådgiver Jens Aabol i Difi kan veilede og hjelpe dem som ønsker å søke om penger. Har du spørsmål, send e-post til Jens.Aabol@Difi.no som merkes «CEF spørsmål»

Difi koordinerer en felles søknad og følger opp leveransen.

Deldette