Snart kommer modenhetsundersøkelsen

Neste uke sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor. Undersøkelsen gjøres annethvert år.

Publisert: 31. aug 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for over 500 milliarder kroner årlig. Vi vet at innkjøpere i offentlig sektor har et høyt arbeidspress og at de er underlagt et omfattende regelverk. Likevel mangler vi en systematisk oversikt over modenhetsnivået på anskaffelsesområdet ute i virksomhetene. Dette kan vi endre nå, men vi er helt avhengige din hjelp.

Svarer du på Difis undersøkelse får du en unik mulighet til å sammenligne modenheten på anskaffelsesområdet i din virksomhet med tilstanden i offentlig sektor generelt, eller på relevante underområder som for eksempel kommunestørrelse eller departementsnivå.

Undersøkelsen er fordelt på tre spørreskjemaer, som du enten kan besvare selv, eller videresende til riktig person i din virksomhet. De tre spørreskjemaene har følgende temaer:

  • Generell modenhet på anskaffelsesområdet
  • Digital modenhet knyttet til anskaffelser spesielt
  • Modenhet knyttet til å stille krav til klima og miljø i offentlige anskaffelser

Statusmålingen skal danne grunnlag for å følge utviklingen over tid. Basert på resultatene fra undersøkelsen kan Difi prioritere og videreutvikle våre kurs, maler, verktøy og veiledere slik at de treffer der behovene og gevinstene er størst.

Vi presenterer resultater fra undersøkelsen på anskaffelseskonferansen 7. november og håper at vi ser deg der.  

Dersom du ikke mottar undersøkelsen, men ønsker å svare kan du kontakte estr@ramboll.com for å få tilsendt undersøkelsen.  

Deldette