Nye krav og kriterier til anskaffelser av bærekraftig mat og drikke – innspill ønskes

Hver dag serveres mange tusen måltider i offentlig sektor – det være seg i kantinene på arbeidsplassen, på sykehjemmene eller i barnehagene. Difi skal bidra til at offentlige innkjøpere tar hensyn til miljø og samfunnsansvar i anskaffelser av mat og drikke.

Publisert: 12. sep 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Difi har derfor utviklet forslag til nye krav og kriterier som både skal være enkle å anvende i anskaffelsesdokumentene, samtidig som de skal bidra til et mest mulig bærekraftig forbruk av mat og drikke.

– Vårt mål er å skape eierskap og forankring av kriteriesettet hos både innkjøpere og leverandører, og vi setter derfor stor pris på samarbeid og innspill fra alle interessenter. Det viktigste for oss er at kriteriesettet blir benyttet av innkjøpere av mat og drikke rundt om i landet, sier seniorrådgiver Kristine Linberg i Difi.

– Vi ønsker blant annet innspill på brukervennlighet for innkjøper, mulighet til oppfyllelse av hensyn til miljø og sosialt ansvar og hvorvidt leverandører kan oppfylle kravene, sier Kristine Lindberg.

Nye krav og kriterier har blitt utviklet i samarbeid med en rådgivende ekspertgruppe bestående av innkjøpere, leverandører, bransjeorganisasjoner og fageksperter. Vi har også hatt bilaterale samtaler med flere andre interessenter. Kriteriesettet inkluderer kravspesifikasjoner, tildelingskriterium, kontraktsvilkår og kvalifikasjonskrav. Kravene gjelder i hovedsak varekjøp av mat og drikke, for eksempel fra produsent, grossist eller dagligvarehandel. Men også for bruk i anskaffelser av tjenester, for eksempel en cateringavtale eller avtale om kantinedrift.

– Difi sin oppgave er å balansere ulike interesser og tilrettelegge for gode og bærekraftige anskaffelser. Krav og kriterier omfatter både miljøfotavtrykket til mat og drikke-anskaffelser og risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonsfasen av varer som inngår i en slik avtale, sier Lindberg.

I denne omgang har vi valgt fem fokusområder for bærekraftig mat og drikke, hvor vi ser at det er vesentlige muligheter for å gjøre en positiv forskjell for miljø og sosiale hensyn i anskaffelser av mat og drikke:   

  • Miljøvennlig emballasje
  • Redusert matsvinn
  • Mat og drikke som ikke bidrar til tropisk avskoging
  • Miljøvennlige transport av mat og drikke
  • Miljøvennlige og etiske matvarer i sortiment

Det er mulig å kommentere på hele eller deler av dokumentet. Under enkelte områder stiller vi spesifikke spørsmål som vi ønsker svar på.

Frist for å gi innspill er 24. oktober kl. 13:00

Skriv gjerne kommentarer direkte i dokumentet og send på e-post til Victoria Stokke innen
24. oktober kl 13.00. Har du spørsmål eller lurer på noe, er det bare å ta kontakt.

E-post: Victoria.Stokke@difi.no  
Emne: Innspill kriteriesett for bærekraftig mat og drikke

Ferdigstilte krav og kriterier publiseres i Difis kriterieveiviser. Der ligger det allerede miljøspesifikasjoner for anskaffelse av bygg og anlegg, samt lette kjøretøy.

På forhånd tusen takk for samarbeidet!

Kriteriesett for offentlige innkjøp av bærekraftig mat og drikke

Deldette