Etterlysning: Gode BAE maler og verktøy

Vi oppfordrer deg til å sende inn dine beste verktøy og maler til gjenbruk og inspirasjon for andre oppdragsgivere.

Publisert: 08. nov 2018, Sist endret: 26. sep 2019

Difi har utviklet verktøy, maler og veiledning til bruk i anskaffelsesprosessen som er tilgjengelig på anskaffelser.no. Dette er supplert med en rekke eksempler på verktøy utviklet av eller for ulike offentlige byggherrer. 

Vi søker nå spesielt flere eksempler på verktøy, maler og veiledning som er i bruk i små- og mellomstore kommuner. Eksemplene fra små kommuner kan være et nyttig startpunkt for dem som ikke har rutiner eller ressurser innenfor spesifikke områder.

Nå oppfordrer vi dere til å sende inn forslag til maler, eksempler og verktøy for bygg- og anleggsanskaffelser som vi kan gjøre tilgjengelig på anskaffelser.no.

Send en epost til post(a)difi.no med ditt forslag!