Første kontraktstrategimal for bygg og anlegg er klar

Malen skal bidra til at offentlige byggherrer lettere når målene for prosjektets kvalitet, fremdrift og økonomi. Bruk malen og gi oss tilbakemeldinger om hvordan den fungerer.

Publisert: 08. nov 2018, Sist endret: 12. nov 2018

En kontraktstrategi er en helhetlig plan for hvordan anskaffelser i et konkret prosjekt skal gjennomføres og evalueres. Strategien er et beslutnings- og styringsdokument i forberedelsene av en bygg- og anleggsanskaffelse, etter at behovet er definert. 

Malen er laget i word. Veiledning og forslag til tekst er tydelig markert og kan tilpasses hvert enkelt prosjekt. Strategimalen er utviklet med gode innspill fra byggherrer, bransjeforeningene Arkitektbedriftene, RIF og MEF.

Difi ønsker likevel flere innspill fra prosjekter som har tatt den i bruk. Send epost til bae(a)difi.no.

Trykk her for å komme til malen!