Positive BVP-piloter på anskaffelseskonferansen

BVP metoden gir raskere anskaffelsesprosess og bedre risikostyring.

Publisert: 08. nov 2018, Sist endret: 26. sep 2019

 

BVP-panelet med Bjørn Børseth (kontraktsdirektør, Nye Veier), Trond Simensrud (markedssjef, BetonmastHæhre), Kjærsti Theodorsen (rådgiver, innkjøper i Øvre Romerrike innkjøpssamarbeid (ØRIK)), Svein Dahle (adm direktør, GK Sikkerhet AS), Erik Lunde (eiendomssjef Eidsvoll kommune), Trond Amundsen (juridisk rådgiver Difi).

 

 

BVP er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. Difi koordinerer et pilotprosjekt for utprøving av denne metoden i Norge.

Seks av Difis 12 BVP-piloter er godt i gang med gjennomføringsfasen. Det første BVP-prosjektet ligger i rute til ferdigstillelse allerede i første kvartal 2019, Munkerud barnehage i Oslo. 

Det er viktig med god opplæring og takhøyde for at ikke alt er på plass i de første prosjektene, både hos oppdragsgiver og leverandør

Difis prosjektleder for BVP Cecilie Blytt

I samarbeid med NTNU og Bygg21 har Difi en pågående evaluering for å måle effekten av BVP. Foreløpige tendenser fra denne evalueringen viser at byggherrer og leverandører i BVP prosjektene er mer fornøyd med prosjektprosessen i BVP-prosjektene enn i referanseprosjektene. 

Onsdag 7. november gikk Difis årlige anskaffelseskonferanse av stabelen på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo med over 750 deltagere. I et tettpakket program deltok ca 150 tilhørere på «Best Value Procurement – BVP – en mer effektiv vei til målet?»

Se foredragene og debatten her

Nye Veier og Hæhre har gått først i løypen og deler gjerne sine erfaringer med å jobbe i BVP-prosjekter:

Det er viktig å endre mindset for både byggherre og leverandør for å lykkes med BVP

Bjørn Børseth, kontraktsdirektør i Nye veier

Til leverandører som vurderer å delta i BVP konkurranser; ta kurs, finn nederlandsk mentor og begynn å samle prestasjonsdata

Trond Simensrud, markedssjef i BetonmastHæhre

Se DIFIs egne temasider om BVP for mer informasjon.  

Introduksjonskurs om BVP i 2019: 

21-22 januar 2019 med Best Value Europe - Inventura - Kurssted: Oslo

12-14 februar 2019 med Best Value Group - Nito - Kurssted: Oslo

12-13 februar 2019 med Best Value Europe - Inventura - Kurssted: Trondheim