Frist for innføring av EHF Fakturering 3.0 er 1. april 2019 for offentlig sektor

Ikrafttredelse for den nye forskriften om elektronisk fakturering i offentlige anskaffelser vil være 1. april 2019.

Publisert: 13. des 2018, Sist endret: 14. des 2018

Difi er blitt enig med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om at ikrafttredelse for den nye forskriften om elektronisk fakturering i offentlige anskaffelser vil være 1. april 2019.

På grunnlag av dette velger Difi å utsette overgangen fra EHF Faktura og kreditnota 2.0 til EHF Fakturering 3.0 for offentlige virksomheter fra 1. januar 2019 til 1. april 2019.

Difis Referansekatalog for IT-standarder er oppdatert for å reflektere endringen.