Søk støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune

Nå øker muligheten til å få støtte fra Klimasats til klimavennlige anskaffelser. Difi oppfordrer kommuner til å benytte denne muligheten i planleggingen av nye anskaffelser. Frist for å søke er 15. februar 2019.

Publisert: 17. Jan 2019, Sist endret: 17. Jan 2019

Kommuner kan søke støtte til 75 % av kostnaden til arbeid med klimakrav i offentlige anskaffelser. Kommuner kan også søke støtte til inntil 75 % av eventuell merkostnad ved et mer klimavennlig alternativ.

Støtten skal bidra til at kommuner systematisk og målrettet etterspør og stiller krav til klimavennlige løsninger i sine innkjøp.

Flere kommuner kan med fordel samarbeide om et slikt prosjekt. Du finner oversikt over tiltak det tidligere er gitt støtte til på miljøkommune.no.

Se informasjon om hvordan du søker på miljøkommune.no sine sider. Fristen for å søke støtte er 15. februar 2019.

I Difis kriterieveiviser for bærekraftige anskaffelser finner du ferdige krav og kriterier for noen av innkjøpskategoriene. Se også Difis nettsider om klimavennlige anskaffelser.