Innlegg: Tilbudsevaluering er mer enn metodevalg

En forutsetning for et godt innkjøp er at innkjøper kjenner markedet og er bevisst på reelt behov for å identifisere hva som skal settes som krav, og hva som skal være tildelingskriterier, skriver seniorrådgiver Fredrik Rolf Young Mortensen i Difi.

Publisert: 06. Feb 2019, Sist endret: 06. Feb 2019