Stor anskaffelsesundersøkelse til offentlige byggherrer i februar

Følg med i innboksen hvis du jobber med bygg, anlegg og eiendom i en statlig virksomhet, kommune eller fylkeskommune. Difi og NKFs undersøkelse om anskaffelsesfaglig modenhet sendes ut i februar.

Publisert: 07. Feb 2019, Sist endret: 07. nov 2019

NKF og Difi har i fellesskap laget en undersøkelse rettet til offentlige byggherrer. Den dekker både bygg, vei/anlegg, og vann/avløp. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes i videreutviklingen av DIFIs og NKFs veiledning og kurstilbud, slik at veiledningen blir mer relevant for de som kjøper offentlige bygg og anlegg.

Planen er å gjennomføre undersøkelsen annethvert år for å måle endring i modenhet hos offentlige byggherrer

Magne Hareide, Difi. 

Når resultatene publiseres kan du sammenligne dine resultater mot gjennomsnittet. Det kan være en fin måte å identifisere forbedringspotensial i din organisasjon. Undersøkelsen sendes ut på epost til sentrale funksjoner hos alle offentlige byggherrer i løpet av februar.