Gi innspill til nye kunngjøringsskjema på TED

Forslag til nye kunngjøringskjema er nå lagt ut på Europakommisjonens nettsider, med frist for kommentarer den 11. mars.

Publisert: 01. Mar 2019, Sist endret: 01. Mar 2019

Europakommisjonen har siden 2018 ledet et arbeid med å lage forslag til nye kunngjøringsskjema.

Arbeidet omfatter skjema for alle forskriftene i Lov om offentlige anskaffelser, blant annet forhåndskunngjøring, kunngjøring av konkurranse, endringskunngjøringer og kunngjøring av kontrakt.

Se forslag til Implementing regulation for standard forms for procurement notices på Europakommisjonens nettside. Publication Office ønsker at kommentarer primært gis på GitHub, frist 11. mars.

Ønsker du å gi innspill selv om du ikke er GitHub-bruker, send en e-post til Vibeke Engesæth: vme@difi.no  eller Jalini Srisgangantharajah: jsr@difi.no. Vi kan legge inn kommentaren i GitHub for deg.