Ny veileder for kjøp av tjenester fra sosiale entreprenører

Veilederen skal bidra til å gi offentlige oppdragsgivere rettslig trygghet og vise handlingsrommet de har i anskaffelsesprosesser.

Publisert: 21. Mar 2019, Sist endret: 21. Mar 2019

Veilederen er utarbeidet av en samarbeidsgruppe med Nasjonalt program for leverandørutvikling, DIFI, Innovasjon Norge, KS Kommunesektorens organisasjon, Oslo kommune v/Velferdsetaten, Bærum kommune, Ferd Sosiale Entreprenører og SoCentral.

Selv om det offentlige kan samarbeide med sosiale entreprenører for å utvikle og kjøpe nye tjenester for innbyggerne, opplever ofte både offentlige oppdragsgivere og sosiale entreprenører at prosessene blir vanskelige fordi anskaffelsesregelverket oppfattes som en hindring.

En fellesnevner er at sosiale entreprenører tar tak i et samfunnsproblem og utvikler nye løsninger på problemet. Sosiale entreprenører tenker nyskapende og innovativt for å dekke behov som ikke blir tilstrekkelig dekket av andre offentlige eller private aktører. De drives blant annet av å skape sosiale resultater, og leverer resultater på såkalt "dobbel bunnlinje": Resultater som gir både sosial og økonomisk gevinst.

– Målet med veilederen er å skape bedre forhold for samarbeid mellom offentlige oppdragsgivere og sosiale entreprenører, og å bidra til avmystifisering, rettslig trygghet og økt samfunnsinnovasjon, sier seniorrådgiver Kjersti Berg.

Veileder for offentlige oppdragsgivere i møte med en sosial entreprenør