Staten vil kutte matsvinnet

Matsvinn

Staten går foran og inkluderer matsvinn i nye kriterier for offentlige anskaffelser. Nå kan stat og kommune enkelt stille krav til leverandørene og sikre minimalt matsvinn både for kantinemat og annen servering.

Publisert: 20. Mar 2019, Sist endret: 21. Mar 2019

Difi har utviklet nye krav og kriterier som er lett å ta i bruk for offentlige innkjøpere når de skal stille krav til miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn i sine anskaffelser. Nå er nye krav og kriterier for mat og drikke innenfor følgende områder klare: Matsvinn, emballasje, tropisk avskoging og utvalg av varer i sortimentet.

– Vi har prioritert områder som kan få stor effekt for miljøet i det nye kriteriesettet for mat og drikke. Nå gjelder det at oppdragsgiverne tar kravene i bruker når de skal anskaffe mat, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi.

Han sier at både offentlige som private virksomheter opplever en reduksjon i matsvinn på 30-60 prosent når de setter i gang systematisk kartlegging for deretter å sette inn målrettede tiltak. Gode anskaffelser er avgjørende for å nå slike resultater.

– Det er frivillig for statlige og kommunale virksomheter om de vil ta kravene og kriteriene i bruk, men vi vet at dette er veldig etterspurt blant innkjøpere, sier Strømsnes.

Strømsnes sier at matvarebransjen også ønsker klare og tydelige miljøkrav. Difi vil også oppmuntre leverandørene til å etterspørre miljøkrav i dialogen i forkant av konkurranser om å levere mat til det offentlige.

Kravene på matsvinn følger opp systemet i bransjeavtalen for reduksjon av matsvinn som veldig mange bedrifter i Norge allerede har sluttet seg til.

Kriteriene finner du i Difis kriterieveiviser for bærekraftige offenlige anskaffelser.

Les veiledningen om matsvinn.

Kontakt