Viktig melding til offentlige virksomheter på jakt etter helt nye løsninger

Innovasjon Norge og Forskningsrådet har lyst ut til sammen 100 millioner kroner i støtte til offentlige virksomheter som vil gjennomføre innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser.

Publisert: 12. Mar 2019, Sist endret: 13. Mar 2019

Difi, sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet, søker modige og ambisiøse kommuner og virksomheter som er på jakt etter helt nye løsninger. Alle som ønsker å konkurrere om disse prosjektmidlene, bør sende inn en skisse på maksimalt 5 sider innen 10. april til Innovasjon Norge. Nytt i denne utlysningen er at Forskningsrådet er med og støtter prosjekter som egner seg som før-kommersielle anskaffelser.

I tillegg til den finansielle støtten tilbys virksomhetene som tildeles midler prosesshjelp fra Leverandørutviklingsprogrammet og Difi. Virksomehetene får spesielt hjelp til leverandørdialog og gjennomføring av konkurransen.

Siden 2017 har det blitt satt i gang ni innovasjonspartnerskap hos både kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. Som den første i Norge har Stavanger kommune et innovasjonspartnerskap på gang for å få utviklet nye løsninger for egenmestring og aktivisering. Sykehuset i Østfold bruker prosedyren for å ta frem løsninger for nyskapende pasientforløp.

Når det ikke finnes en dekkende løsning i markedet, kan du gå i samarbeid med leverandører og/eller forskningsmiljøer om å utvikle nye løsninger. Anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap og metoden før-kommersielle anskaffelser er to metoder for å gjennomføre slike utviklingsprosjekter på.

Les mer på Forskningsrådets sider

Les mer på Innovasjon Norges sider

Kontakt