Bli heldigital på EHF-konferansen 2019

24. april vil Difi sammen med leverandører og systemleverandører presentere bruk av digitale løsninger som kommer i 2019 og som vil forenkle prosessen for oppdragsgivere og næringslivet og skape muligheter for systemleverandører.

Publisert: 04. Apr 2019, Sist endret: 10. sep 2020

Difis konferanse 24. april 2019 Heldigitale anskaffelser! EHF-konferansen 2019 – Dagens teknologi muliggjør digitale anskaffelse er møteplassen for å stimulere dialogen mellom og styrke kompetansen hos oppdragsgivere, leverandører og systemleverandører.

– Det skal være unødvendig å ha tunge manuelle papirbaserte rutiner i dag. Innkjøpere og leverandører kan allerede støtte seg på teknologi for behandling av rutineoppgaver, gjenbruk av data og kontroller, og ny teknologi som for eksempel roboter og kunstig intelligens (AI) er underveis, sier fagdirektør Gunnar Wessel Thomassen i Difi.

Difi vil sammen med leverandører og systemleverandører presentere bruk av ulike digitale løsninger som kommer i løpet av 2019 som vil forenkle prosessen for oppdragsgivere, gjøre det enklere for næringslivet og skape et mulighetsrom for systemleverandører.

For det offentlige dreier det seg i hovedsak om:

  1. Ta i bruk eksisterende funksjonalitet som er tilrettelagt i nåværende programvare (for eksempel bruk av evalueringsmodell i KGV)
  2. Sikre gjenbruk av data mellom verktøyene (for eksempel faktura-match (bestilling-/økonomisystem)
  3. Etablere en plan og tilrettelegg for implementering av flere digitale verktøy i anskaffelsesprosessen

Les innlegget fra fagdirektør Gunnar Wessel Thomassen, leder av Program for digitale anskaffelser i Difi på Anbud365