Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner

Målet med dialogkonferansen i Oslo 15. mai er både at leverandørene blir kjent med offentlig sektors miljøkrav og at leverandørene får vist innkjøpere i offentlig sektor hvordan de kan løse eller redusere miljøutfordringene kunstgress medfører.

Publisert: 30. Apr 2019, Sist endret: 30. Apr 2019

De fleste av Norges 1750 fotballbaner med kunstgress inneholder tungmetaller og gummigranulat fra gamle dekk. Nå vil Difi bidra til å finne bedre løsninger for offentlige innkjøpere.

Kunstgress
 

Foto: Petter Haave

– Hovedformålet med konferansen er at innkjøperne gir signaler til leverandørene om at de i tiden fremover vil stille strengere krav om miljøvennlige og innovative løsninger for kunstgressbaner. Vi vet at det finnes alternativer til kunstgressmatter med gummigranulat, men disse bør bli bedre å spille på. Vi håper at dialogkonferansen kan bidra til at vi finner gode og fremtidsrettede løsninger, sier seniorrådgiver Helen Hoggen i Difi.

Hun sier at idretten, kommuner, fylkeskommuner og statlige bane- og anleggseiere som benytter kunstgress, nå for alvor begynner å etterspørre mer miljøvennlige kunstgressflater.

– Aktuelle leverandører av kunstgressbaner kommer på dialogkonferansen. Det blir god mulighet til å snakke med dem om behov for nye løsninger, sier Hoggen.

Difi skal utarbeide en bedre veiledning for anskaffelse av kunstgress. Dette skjer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling som koordinerer felles etterspørsel og markedsdialog, samt Norges Fotballforbund, FoU-prosjektet KG 2021 ved SIAT/NTNU med tilhørende samarbeidende kommuner og fylkeskommuner.   

Les mer og meld deg på dialogkonferansen på innovativeanskaffelser.no