Innspillrunde for sirkulære anskaffelser, frist 30. april

Gi innspill på Difis nye veiledning om sirkulære anskaffelser. I første omgang blir veiledningen generell. Vi planlegger å følge opp med sektorspesifikk veiledning for PC og skjermer, bygg, plast, møbler og tekstiler.

Publisert: 04. Apr 2019, Sist endret: 05. Apr 2019

Difi vil veilede offentlige virksomheter slik at de kan bruke anskaffelser strategisk til å fremme ombruk og produkter med lang levetid, fremme nye forretningsmodeller, mobilitetsløsninger og lukkede materialkretsløp.

– Vi skal veilede om krav og kriterier så vel som bruk av innovative anskaffelser som metodikk, sier seksjonssjef Marit Holter-Sørensen i Difi.

Veiledningen er utarbeidet på bakgrunn av politiske føringer i stortingsmelding 45 (2016-17). Den tar utgangspunkt i EUs veileder om offentlige anskaffelser for en sirkulær økonomi og en rapport fra Nordisk Ministerråd.

Difi ber om innspill til veiledningen

Innspill til veiledningen sendes til: PostmottakDIFI@difi.no

med kopi til helene.hoggen@difi.no og tonje.nerby@difi.no