Offentlige virksomheter skal kreve e-faktura

Nå pålegger regjeringen stat og kommune å kreve elektronisk faktura. Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser trer i kraft 2. april 2019, og vil gjelde for anskaffelser som starter etter dette.

Publisert: 02. Apr 2019, Sist endret: 04. Apr 2019

Elektronisk handelsformat (EHF) er en standard for elektronisk utveksling av informasjon mellom oppdragsgiver og leverandør gjennom hele anskaffelsesprosessen.

Standarden gjør at dokumenter som sendes fra for eksempel en oppdragsgiver, kunne leses av leverandørens datasystem selv om systemene er ulike.

Les saken på regjeringen.no

Les Forskrift om elektronisk faktura på Lovdata

Kontakt