Bli med og test ny sertifiseringsordning for offentlige innkjøpere

Difi trenger flere testpersoner til ny sertifiseringsordning som vil erstatte Innkjøpskortet. Testen forgår elektronisk og må gjennomføres i tidsrommet 13. mai kl 09.00 og 22. mai kl. 16.00. Frist for å melde interesse for å delta er 13. mai.

Publisert: 06. Mai 2019, Sist endret: 10. Mai 2019

Formålet med testen er å verifisere at spørsmålene er forståelige og på riktig nivå for målgruppen. Tillatte hjelpemidler er Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA og FOA).

Fagplanen som ligger til grunn for sertifiseringen omhandler anskaffelser generelt, samt lov og forskrifter om anskaffelser. Sertifiseringen vil gi innkjøpere et bevis på at de har grunnleggende kompetanse på offentlige anskaffelser. Den nye versjonen kommer i 2019.

– Som tester får du vite hvilken score du får i testen, men for å bli sertifisert må du ta testen om igjen etter lanseringen, sier seniorrådgiver Hege Strandhagen i Difi.

For å bli med, ta kontakt på e-post: hes@difi.no eller mobil: 912 44 858.