Krav til bærekraftig IT-utstyr på vei

Gi innspill på Difis utkast til kravsett for bærekraftig innkjøp av PCer, skjermer og nettbrett. Fristen er 4. juli.

Publisert: 28. Mai 2019, Sist endret: 29. Mai 2019

Difi ønsker spesielt innspill fra offentlige innkjøpere på brukervennlighet og om leverandører og produsenter opplever at de kan oppfylle og dokumentere kravene på en rimelig måte.

Omlag 50 000 PCer og 30 000 skjermer kjøpes årlig inn i statlig sektor, i tillegg til et betydelig antall i (fylkes)kommunal sektor. I tillegg kjøpes et betydelig antall nettbrett spesielt til undervisning.

– Difi ønsker å gjøre det enklere for offentlige innkjøpere å stille krav til miljø og samfunnsansvar i disse anskaffelsene, sier seniorrådgiver Sarah Fossen Sinnathamby i Difi.

Kravsettet er frivillig å bruke, men Difi er opptatt av at flest mulig skal ta det i bruk og stille krav til bærekraft i sine IT-anskaffelser. 

Lang levetid og menneskerettigheter står sentralt

Det viktigste tiltaket vi kan ta for å redusere miljøbelastningen av IT-utstyret er å sikre det lang levetid. Difi har derfor lagt vekt på blant annet enkel utskifting av deler, god garanti og utstyr som tåler oppdateringer.

IT-utstyr er på listen over produkter med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden, derfor er det laget krav for å ta hensyn til sosialt ansvar.

Kravsettet ivaretar også andre viktige miljøhensyn, blant annet knyttet til kjemikalier, avhending og distribusjon.

Kravsettet publiseres i Difis kriterieveiviser innen utgangen av oktober.

Frist for innspill er torsdag 4. juli kl. 13:00

Innspill til veiledningen sendes til: PostmottakDIFI@difi.no med kopi til Sarah Fossen Sinnathamby, sfs@difi.no.