Ny veileder om reduksjon av plast

Veilederen gir råd til offentlige virksomheter som har mål om å bli plastfrie eller redusere sitt plastfotavtrykk. Regjeringen har også varslet et forbud mot engangsartikler i plast innen ett år.

Publisert: 21. Mai 2019, Sist endret: 21. Mai 2019

Plast brukes i mange ulike produkter, i alt fra engangsartikler til IKT, kontorrekvisita og møbler. Hva som er unødvendig bruk av plast må vurderes konkret for hver anskaffelse.

Veilederen legger vekt på overordnede prinsipper og fremgangsmåter for å oppnå plastreduksjon. Selv om det ikke er mulig å bli helt plastfri, er det mange steder vi kan redusere plast eller bruke plast smartere.

Kartlegg bruk og lag handlingsplan

– Dere kommer langt med bevissthet om hva dere bruker av plast i dag og en plan for tiltak. Flere kommuner og virksomheter er allerede i gang med slike handlingsplaner, blant annet Fredrikstad, Bergen og Oslo, sier seksjonsleder i Difi Marit Holter-Sørensen i Difi.

En slik plan bør ha tilstrekkelig støtte både i innkjøpsfunksjonen, hos brukerne og i ledelsen. Veilederen inneholder tips og fremgangsmåter til alt fra noen «lavthengende frukter» som å ta en beslutning om å kutte ut engangsartikler i plast, til hvordan dere kan gå i dialog med leverandørene om materialvalg eller hvordan etterspørre produkter laget av sekundær råvare.

Difi ønsker flere gode eksempler

Difi ønsker å følge offentlige virksomheter som vil redusere bruk av plast slik at vi kan bygge ut veilederen med flere konkrete eksempler. Vi vil også gjerne ha tilbakemeldinger på selve veilederen.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post til elisabeth.sandnes@difi.no.

Kontakt