Si din mening om Statens standardavtaler (SSA)

Nå kan du si din mening om SSA. Difi er i gang med et prosjekt for å kartlegge, systematisere og revidere hele avtaleporteføljen. Vi trenger din mening for at avtalene skal bli best mulig.

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 28. Mai 2019

Prosjektet startet opp våren 2019 og skal etter planen være ferdig innen utgangen av 2020.  Avtaleporteføljen består i dag av ni avtaler. Prosjektet er derfor omfattende og har mange delmål.

Hensikten med revisjonen er å sikre en avtalemodell som er tilpasset brukernes behov for fleksibilitet i avtalestruktur og som favner ulike og sammensatte leveransemodeller av ulik kompleksitet på en god måte.

Modulbaserte avtaler

Difi vil dele avtalene opp i moduler, som kan settes sammen ut fra brukernes behov i den konkrete anskaffelsen. Målet er å få på plass et digitalt verktøy der brukerne kan lage avtalen selv.

Difi ønsker innspill

Difi oppfordrer deg som jobber med SSA’ene, enten som leverandør eller oppdragsgiver, til å svare på spørreundersøkelsen nedenfor. Undersøkelsen er anonym og svarene vil danne grunnlag for videre vurderinger i revisjonen av Statens standardavtaler. Frist: Mandag 3. juni.