Interessentmøte for grønne og sirkulære anskaffelser av møbler og tekstil i august

Difi skal lage veiledning for grønne og sirkulære møbel- og tekstilanskaffelser.

Publisert: 26. jun 2019, Sist endret: 07. aug 2019

Analysene våre viser at det er et stort potensial for å gjennomføre mer miljøvennlige- og sirkulære anskaffelser innenfor anskaffelser av møbler og tekstiler.  

– Målet med arbeidet er å gjøre det enklere for offentlige oppdragsgivere å gjennomføre miljøvennlige anskaffelser av møbler og tekstiler for å realisere dette potensialet, sier Maren Grevstad Pettersen, prosjektleder for arbeidet med tekstiler.  

Som en del av arbeidet med å lage veiledning vil det utarbeides forslag til bærekraftskrav og -kriterier som offentlige innkjøpere kan laste ned og putte rett inn i sine anskaffelsesdokumenter. Disse blir å finne i kriterieveiviseren, Difi sitt verktøy for bærekraftige anskaffelser. Her kan du finne krav og kriterier til flere forskjellige kategorier allerede.  

Arbeidet vil ta utgangspunkt i EUs eksisterende kriteriesett for møbler og tekstil. Innen møbler vil det være fokus på kontormøbler, og for tekstiler vil prioritert område være arbeidstøy. 

- Vi inviterer alle som ønsker det til å høre foreløpige planer for arbeidet og gi sine innspill, sier Tonje Nerby, prosjektleder for arbeidet med møbler. 

Meld deg på interessentmøte  

Dersom du ønsker å delta på interessentmøte kan du melde deg på ved å følge påmeldingslenken under:  

Det vil være mulig å delta via webinar. Husk å meld deg på også for webinar.  

Delta i ekspertgruppe  

I etterkant av møtet ønsker vi å knytte til oss en ekspertgruppe bestående av offentlige innkjøpere, leverandører og personer med spesialkompetanse om møbler eller tekstiler. Ekspertgruppen vil delta i prosessen med å utvikle veiledning, krav og kriterier, blant annet gjennom felles møter hos Difi. Det vil også bli mulig å delta i en referansegruppe. Referansegruppen vil bli invitert til å gi innspill skriftlig og/eller muntlig. 

De første ekspertgruppemøtene for møbler og tekstil vil finne sted i oktober i Difis lokaler i Oslo.  

Ønsker du å melde din interesse for å delta i prosessen allerede nå? 
I så fall kan du sende e-post til postmottak@difi.no med
tonje.nerby@difi.no og marengrevstad.pettersen@difi.no i kopi.