Ny evaluering: BVP gir tydeligere prosjektmålsetninger

Tydeligere prosjektmålsetninger, god risikoidentifisering og framdrift i tråd med prosjektplan – dette er erfaringer prosjektene i Difis pilotering av Best Value Procurement (BVP) i bygg- og anleggsbransjen har gjort seg.

Publisert: 27. jun 2019, Sist endret: 28. jun 2019

Utvalget har mindre avvik fra framdriftsplan, og opplever tydeligere prosjektmålsetninger enn i referanseprosjektene. Inntil 12 uker ut i gjennomføringsfasen er det også færre endringsmeldinger. Om dette holder seg gjennom hele prosjektperioden, ser vi først ved neste evaluering – etter overtagelse.

Evalueringen avslører også noe større ressursbruk i BVP-prosjektene enn planlagt, noe som ofte er tilfellet i utprøving av nye metoder/modeller. De fleste BVP-prosjektene rapporterer også at de effektivt identifiserer risiko i prosjektet på et tidlig stadium.  

Disse og øvrige erfaringer bruker Difi inn i veiledningen i pilotgruppen og overfor andre oppdragsgivere som har lyst til å prøve ut BVP for bygg- og anlegg, eller andre innkjøp. Dette inkluderer:

  • Gjennomføring av et BVP-prosjekt for første gang krever ekstra midler avsatt til administrative kostnader og opplæring i metoden.
  • Før markedet og oppdragsgivere har opparbeidet seg kompetanse og erfaring på BVP, kan prosjektene forvente noe færre tilbudte tilleggsverdier, samt tilbud nært opp mot byggherres makspris (mekanismer i BVP-metoden).
  • BVP-metoden er ny, og det anbefales å bruke ekstra tid til å jobbe med tillitsskapende prosesser og opplæring ved første gangs gjennomføring, for byggherre og leverandør.

Selv om det er for tidlig å si noe sikkert om hva som skal til for å lykkes best med BVP før prosjektene er ferdigstilte, er det interessant å identifisere tidlige trekk og prøve å tolke disse. For eksempel om enklere framdriftsplanlegging står seg hele prosjektperioden ut, eller om BVP-prosjekter som benytter mentor i gjennomføringsfase lykkes bedre enn de uten.  

Magne Hareide seniorrådgiver i Difi

I Difis pilotprogram for bruk av BVP i norske bygg- og anleggsprosjekter evalueres pilotprosjektene og sammenlignbare referanseprosjekter for å kunne si noe om effekten av BVP og hvilke trekk som kjennetegner et vellykket BVP-prosjekt. Evaluering av pilotprosjektene skjer ved tre ulike tidspunkt for å få et best mulig datagrunnlag: etter kontraktsignering, etter overtagelse og etter tre års drift. Første del av evalueringen er nå klar. 

Det er imidlertid viktig å påpeke at trekkene vi observerer gjelder utvalget pilotprosjekter sammenlignet med referanseprosjektene – og er ikke videre generaliserbart. Til dette trenger vi større datagrunnlag. Erfaringene hjelper oss imidlertid å bedre tilpasse vår veiledning til oppdragsgivere som ønsker å bruke metoden i kommende prosjekter. 

Les mer om Difis pilotprogram på våre veiledningssider om prestasjonsinnkjøp (Best Value Procurement; BVP).